Longacres Privaatskool

  1. Bogenoemde projek het in Augustus 2018 begin rialiseer met die uitreik van 'n volledig gedetailleerde kwotasie. Voorstelle om sekere wysigings aan te bring is sonder teenkanting aanvaar en die positiewe gesindheid tydens gesprekke hierom was konstruktief en in goeie gees.
  2. Die projek het in Oktober 2018 afgeskop en die passie waarmee die projek weggespring het, was merkbaar beter as verwag. 'n Vereiste was dat die projek teen einde Mei 2019 voltooi moes wees. Dit het ekstra druk op personeel geplaas. Wysigings aan gekwoteerde bedrae is onverwyld gekominikeer en waar ekstra voorskrifte koste stygings tot gevolg gehad het, is dit eers onderhandel voordat daar met die werk voortgegaan is. Voorstelle van moontlike besparings is deurlopend onder ons aandag gebring en besparings is in die projek, soms tot potensiele verlies van voordeel aan Jesmarann se kant, geabsorbeer om 'n styging in die kontrak:prys tee te werk.
  3. Dis 'n gegewe dat daar tydens enige projek 'n behoefte vir wysigings op die goedgekeurde planne ontstaan. Ook hier is onderhandelinge altyd tot voordeel van die projek en eienaar uitgevoer. Die "oop deur beleid" het gesprekke baie vergemaklik en ons kon te enige tyd en sonder afspraak die kantoor besoek om aangeleenthede te bespreek. Tydens een so 'n onbeplande sessie is die hele kantoor tot stilstand gebring om aspekte rondom wysigings en koste items uit te klaar. Ons versoek om tydelik een van die klasse te gebruik terwyl die projek nog in proses was, is met ope arms ontvang en afskortings is op die kontrak:teur se onkoste aangebring om die veiligheid van die kinders te verseker. So was daar ook geen veiligheids insident wat die kinders of personeel enigsins in gevaar gestel het nie.
  4. Die projek is soos gekontrakteer aan die einde van April voltooi. Baie klein tekortkominge is aangespreek en reggetel. Die projek het oor 'n finansiele jaar plaasgevind en selfs die opdeel van die rekening oor finansiele jare was onverwyld aangespreek.
  5. Ek sal Jesmarann Building Contractors enige tyd aanbeveel as voorkeurkeuse vir enige projek, hoe klein of groot ookal.

Build with Jesmarann

From as little as R10000 per month, Jesmarann is ready to build the home of your dreams.
Langebaan Office
022 150 0015
More Contact Options

We're local!

St. Helena Bay
Langebaan
Langebaan Country Estate
Saldanha
Jacob's Bay
Vredenburg
Paternoster
Velddrif
Dwarskersbos
Jesmarann Construction (Pty) Ltd © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram